E-Kayıt Sorgulama

2013-2014 E-Kayıt Nasıl Yapılacake-KAYIT UYGULAMASIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1- 2012-2013 eğitim öğretim yılında hangi yaş grubundaki çocuklar birinci sınıfa kayıt
edilecek?
2006 doğumlular ile 2007 Ocak-Mart doğumlu çocukların tamamı ve 2007 Nisan-Eylül
doğumlulardan velisinin isteği olan çocuklardan TC kimlik numarası ve adresi tanımlı
tüm çocukların birinci sınıfa kayıtları Bakanlığımız tarafından merkezi sistemle
(otomatik olarak) yapılmıştır.
2- Kayıt ve nakillerde adres kontrolü olacak mı?
Resmî tüm ilkokul ve ortaokullara kayıt ve nakiller öğrencilerin ulusal adres veri
tabanındaki bilgileri ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonu kararı doğrultusunda yerleşim
yeri adresi (birinci adres) esaslı yapılacaktır.
3- 2007 Nisan-Eylül doğumlu çocukların kesin kayıtları nasıl olacaktır?
Bu yaş grubundaki çocuklar ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak
yerleştirilmişlerdir. Çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerimizin okula yazılı
istekte bulunmaları yeterli olacaktır.
4- Kaydı hiçbir okulda gözükmeyen çocukların velileri hangi işlemi yapacak?
Velilerimiz öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından
ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek yetkilileri bilgilendirecektir. İlgililer ise ilçe adres
havuzundaki adresleri ilgili okullarla ilişkilendirecektir.
5- Görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşlarımızın
çocuklarının birinci sınıfa kaydı veya nakli nasıl olacak?
Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen
vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeni adresiyle uyumlu okula sistem
tarafından yapılacaktır. Ancak eski okula kesin kayıt yapılan çocukların adresi
değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okula nakli, e-okulda nakiller açıldığında
yapılacaktır.
6- Boş kontenjanı olan okullara nakiller ne zaman açılacak?
Sınıf mevcutları 30’un altında olan sınıflardaki kontenjanların mevzuatı doğrultusunda
doldurulmasına ilişkin açıklama Eylül ayı başı itibariyle yapılacaktır.
7- Özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına kayıtlar nasıl
yapılacak?
Bu okullara kayıt ve nakillerde adres kontrolü yapılmadığından e-okul işlemleri ekranı
açıldığında velisinin başvurusu üzerine okul yöneticileri tarafından süresi içinde kayıt ve
nakiller yapılabilecektir.
8- Şehit- muharip gazi çocukları ile özel eğitim öğrencilerinin nakli ne zaman ve nasıl
olacak?
Bu çocukların kayıtları sistemde yerleştirilen okula yapıldıktan sonra Eylül ayı başı
itibariyle bu konumdaki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerine izin verilecektir.
9- Öğretmen çocukları, çalışan anne babalar, kardeşler, ana sınıfını okuduğu okula
kayıt yaptırmak isteyenlere özel bir uygulama getirilecek mi?
Yönetmeliğin izin verdikleri dışında hiçbir kişi veya gruba ayrıcalık tanınmayacaktır.
Önceki uygulama aynen devam edecektir.
10- Kesin kayıt için hangi işlem yapılacaktır?
e-kayıt yerleştirmesi aynı zamanda kesin kayıt anlamına da gelmektedir. Velilerimiz
kesin kayıt için ek herhangi bir belge götürmeyecek. Eylül ayı başında okul idaresine
başvurarak çocuğunu bu okula göndereceğini beyan edecek. Kayıt için herhangi bir ücret
ödenmeyecektir.
11- Velilerden öğrencilerin kayıtlarının bir yıl ertelenme istekleri kabul edilecek mi?
Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup
okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık
kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul
öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir.
12- Birinci adresi yurt dışı olanların kayıtları nasıl olacak?
Birinci adresi yurt dışı olup Türkiye’de akrabasının yanında kalacak durumdaki
çocukların kayıtları Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Bu çocukların yerleşim yeri
adresi, anne-baba muvafakatnamesi ve hangi okula kayıt edileceği ilçe milli eğitim
müdürlükleri aracılığıyla resmi yoldan Bakanlığımıza gönderilecektir.
13- Kayıt edilen öğrencilerin sınıf ve öğretmenleri ne zaman belli olacak?
Okullar 17 Eylül 2012 Pazartesi günü; 1. sınıfların uyum programı 10 Eylül 2012’de
başlayacağı için öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri ilgili okul yönetimi tarafından
okullar açılmadan önce belirlenecektir.
14- Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler aynı şubede mi öğrenim görecekler?
Okulun fiziki şartlarına göre aynı yaş gurubundaki öğrencilerin aynı sınıflara
yerleştirilmeleri okul yönetimleri tarafından değerlendirilebilecektir.
15- Beşinci sınıfa geçen öğrencilerin okulları nasıl belirlenecek?
Öğrencinin 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenim görmüş olduğu okul;
a) Ortaokul olarak dönüştürülmüş ise; öğrenci aynı okulunda öğrenimine devam
edebilecektir.
b) İlkokul olarak dönüştürülmüş ise; ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanan
ortaokula e-okul sisteminden ilçeler tarafından toplu olarak aktarılacaklardır.

2013-2014 E-Kayıt Nasıl Yapılacak yorumları

  • Image Description
    Misafir
    13.08.2013

    iyi günler benim kıım 4 mart 2008 doğumlu ben bu sene göndermek istemiyorum tekrar ana sınıfına göndermek istiyorum ama sistemde okulu çıkmış.ne yapmamız gerek.
    teşekkür ederim