E-Kayıt Sorgulama

Özel Okul Teşvik Parası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Özel Okullarda Öğrenim Görecek Öğrencilere Verilecek ‘Eğitim Ve Öğretim Desteği’ne İlişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

1.Özel Okulların MEBBİS üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen özel okullar 8-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları modülü üzerinden başvurularını yapacaktır.

2.Öğrencilerin e-Okul üzerinden başvuruları hangi tarihlerde yapılacaktır?


Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmak isteyen öğrenci velisi/vasisi e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden 8-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapacaktır.

3.Öğrenci ve okulların ilçe onay işlemleri hangi tarihlerde yapılacaktır?

Teşvikten yararlanmak isteyen özel okulların ilçe onay işlemleri 19-25 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

4.Destek verilecek Özel Okulların ve destekten yararlandırılacak öğrencilerin ilanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?


Destekten yararlandırılacak öğrenciler ve özel okulların ilanları 28 Ağustos 2014 tarihinde yapılacaktır.

5.Destek verilecek Özel Okul Kontenjanlarının İlanı hangi tarihlerde yayınlanacaktır?


Destek verilecek özel okulların kontenjanları 4 Eylül 2014 tarihinde yayımlanacaktır.

6.Destekten yararlanacak Öğrenciler tercihlerini hangi tarih aralığında yapacaktır?


Destekten yararlanmak isteyen öğrenciler tercihlerini 5-9 Eylül 2014 tarihinde yapacaklardır.

7.Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecektir?

Eğitim ve Öğretim desteğinden yararlanmak isteyip tercih yapan öğrenciler için 10 Eylül 2014 tarihinde Yerleştirme Sonuçları ilan edilecektir.


8.Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?


Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler kesin kayıtlarını 10-18 Eylül 2014 tarihlerinde özel okullarına yapacaklardır.

9.Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanacak öğrencilerin kesin kayıt sonrası yedek öğrenci kayıtlarının ilanı hangi tarihte açıklanacaktır?


Yedek öğrencilerin kayıtlarının ilanı 19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.


10.Yedek öğrenci kayıtları hangi tarihlerde alınacaktır?


Yedek öğrenci kayıtları 22-30 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.


11.2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre toplam kaç öğrenciye destek verilecektir?


Okul öncesi 50.000, ilkokul 50.000, ortaokul 75.000, ortaöğretim/temel lise 75.000 öğrenci olmak üzere toplam 250.000 öğrenciye eğitim ve öğretim desteği verilecektir.

12.Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek okul öncesi kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?

50.000 okul öncesi öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 2.500 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

13.Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek ilkokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?

50.000 ilkokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.

14.Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Ortaokul kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?


75.000 ortaokul öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.


15.Eğitim ve Öğretim Desteği verilecek Orta öğretim ve temel lise kademesinde, destek tutarları ve öğrenci sayısı ne kadardır?


75.000 ortaöğretim öğrencimiz adına 2014-2015 eğitim öğretim yılı için 3.500 TL, temel lise öğrencilerimiz için ise 3.000 TL bedel kaydoldukları özel okullarına ödenecektir.


16.Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim öğretim desteğinden hangi yaş aralığındaki yer alan öğrenciler başvuru yapabileceklerdir?


Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010tarihleri
arasında doğmuş olmak,


17.Okul öncesi eğitim kurumlarında olan öğrencilerin başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecektir?


Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve anasınıfları) öğrenim görecek yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için resmi okullardan e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.

18.Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır?


Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir.


19.İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin başvuruları nasıl yapılacaktır?


Başvurular öğrencilerimizin kayıtlı olduğu resmi okul müdürlüklerinde yapılacaktır.


20.Azınlık okulunda öğrenim gören öğrenciler nereye başvuru yapabileceklerdir?


Azınlık okulunda okuyan öğrenciler kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinde başvurularını yapacaklardır.

21.Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan; ilkokul, ortaokul ve orta öğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerin, destekten yararlanma süresi ne kadardır?


Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacaktır. Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.


22.Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler hangi durumlarda destekten yararlanma haklarını kaybederler?


Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç sınıf tekrarı yapan öğrenci eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybedecektir.


23.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerden belirtilen tarihlerde kaydı yapılmayan öğrenciler destekten faydalanabilecek mi?


Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrenci belirtilen
tarihlerde özel okula kaydını yaptırmaz ise bu hakkını kaybedecektir.


24.Tercih sonrasında yerleşmeye hak kazanan öğrenciler başvurularını nereye yapacaklardır?

Yerleşmeye hak kazanan öğrenciler eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazandıkları özel okul müdürlüğüne kayıtlarını belirtilen tarihlerde yaptıracaktır.


25.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli nasıl ödenecektir?


Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli%35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.


26.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli öğrenciye mi, öğrenim gördüğü okula mı ödeme yapılacaktır?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli %35’i Kasım, %35’i Şubat ve %30’u Haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödenecektir.

27.Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ödeyecekler mi?


Veliler/vasiler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyeceklerdir. Bu nedenle veliler/vasiler, kayıt yaptıracakları okulların ücretleri ve diğer şartları hakkında bilgi edinip tercihlerini belirleyecektir.

28.Öğrenciler tercihlerini yaparken nelere dikkat etmelidir?
Öğrenci velileri, tercih etmeyi düşündükleri özel okulların kayıt ücretlerine ve şartlarına dikkat edeceklerdir.

29.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, destek devam edecek mi?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve şartları taşıyan farklı bir okula nakil olmaları halinde, öğrenciye nakil olduğu okulun türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir. Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.

30.Nakil olan öğrencilerin ödemeleri hangi kuruma yapılır?
Bu durumdaki öğrenciler için yapılacak ödemeler, ödeme dönemlerinde nakil olduğu okuluna yapılır.

31.Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri kayıtlarını yaptırırken hangi belgeler istenecektir?


Varsa uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci,ikinci, üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,
Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge,
Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,
Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,kayıt esnasında özel okula teslim edilir.

32.Dönüşüm programına alınan okullar destekten faydalanabilecek mi?


e-Kılavuzun yayımlandığı tarih itibariyle Bakanlıkça Dönüşüm Programı Kabul Formu düzenlenen ve 28 Ağustos 2014 tarihine kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumlardan; Yönetmeliğin 48’inci maddesinin 1 ve 3’üncü fıkrasında ve Ek 2’nci madde hükümlerinde başvuru ile ilgili şartlar dışındaki diğer şartları yerine getiren kurumlar 07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda ÖğrenimGören Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliği ile bu e-Kılavuzda yer alan haklardan yararlanacaktır.

33.Başvuru alacak okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için alınan tedbirler nelerdir?

Tüm İl Müdürlüklerine yazılı talimatlar gönderildi. Eksik görülen hususlar, mail ve telefon görüşmeleriyle takip edilmektedir.

34.Okul öncesinde eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?
Okul öncesi eğitimde 16 Mart 2009 ile15 Eylül 2010 tarihleri arasında doğmuş olmak.

35.İlkokul 1.sınıfta eğitim gören öğrencilerde aranacak şartlar nelerdir?
İlkokul birinci sınıflarda 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak,

36.Ortaokulu ve imam hatip ortaokulu 5.sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerinin başvuru şartları nelerdir?

15 Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaokul ve imam-hatip ortaokulu beşinci sınıflarına kayıt şartlarına sahip olmak,

37.Ortaöğretim kurumlarının 9. ve hazırlık sınıflarına kayıt yaptıracak öğrencilerin başvuru şartları nelerdir?

Ortaöğretim kurumlarının 9’uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacakların başvurabilmeleri için;ortaokulu veya imam-hatip ortaokulunu bitirmiş ve 15 Eylül 2014 tarihi itibariyle 18 yaşını
bitirmemiş olmak,

38.Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen özel okulların yapacağı işlemler nelerdir?

2014-2015 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme Takviminde belirtilen tarihlerde özel okul yöneticileri, MEBBİS’te yer alan Özel Öğretim Kurumları Modülü üzerinden başvurularını yapacaktır.

39.Öğrenci başvurularını alacak resmi okulların ve azınlık okullarının yapacakları işlemler nelerdir?

Okul yöneticileri varsa Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun1’inci maddesinin b, c, d fıkralarında yer alan bilgileri Modüle
işleyecektir.
Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun2’nci maddesinde belirtilen; Ailenin Aylık Toplam Gelirine ilişkin belgeye göre bilgileri Modüle girecektir.

Okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun3’üncü maddesinde belirtilen; Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya
hak kazanan öğrenci bilgilerini Modüle girecektir.

Özel okul yöneticileri Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nun6’ncı maddesinde belirtilen; 5580 sayılı Kanunun 13’üncümaddesine göre 2013-2014 eğitim öğretim yılında kurumlarında ücretsiz öğrenim gören öğrencilerin bilgilerini Modüle girecektir.

Okul yöneticileri, Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)’nda yer alan bilgi ve belgeleri kontrol ederek Modüle işleyeceklerdir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği veliye/vasiye verilecek bir örneği de okul müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.Yukarıda belirtilen belgelerin aslı görülerek bir örneği okul müdürlüğü tarafından teslim alınacaktır.

40.Destekten yararlanmak isteyen öğrenci velilerinin/vasilerinin yapacakları işlemler nelerdir?

Veliler/vasiler, öğrencinin kayıtlı bulunduğu resmi veya azınlık okul müdürlüklerinde, e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvurularını yapacaktır.

Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin bir örneğini asıllarını ibraz etmek suretiyle başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeyi başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim
edecektir.

Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.

41.Öğrencilere kaç tercih hakkı verilecektir?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin velileri/vasileri 5-9 Eylül 2014 tarihleri arasında e-Okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapacaktır.

42.İlçe millî eğitim müdürlüklerinin yapacakları işlemler nelerdir?

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri; ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin çocuklarının belgelerini kontrol ederek onaylayacaktır.
Özel okullar tarafından başvuru esnasında Modüle girilen Yönetmelik eki Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Okulların Tespit Formu (Ek-11)’nda belirtilen bilgileri belgeleriyle kontrol ederek Modül üzerinden onay vereceklerdir. Başvuru çıktısının onaylı bir örneği özel okula verilecek bir örneği de ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

43.Bakanlıkça yapılacak işlemler nelerdir?

Bakanlık, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan özel okullar ve kontenjanlarını ve destekten yararlanmaya hak kazanan öğrencileri takvimde belirtilen tarihlerde ilan edecektir.

44.Kayıt alacak özel okulların yapacakları işlemler nelerdir?

Uluslararası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlara katıldığına ilişkin belgenin veya resmi makamlarca ulusal veya il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci,üçüncü) ait belgenin onaylı örneği,

Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2014 yılı Haziran ayı toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge,

Ailede Öğrenim Gören Diğer Çocuklar bölümünde üniversitede okuyan veya 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazanan öğrencilerin belgeleri,
Harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocuklarıyla haklarında koruma bakım veya barınma kararı verilen çocukların belgeleri,kayıt esnasında özel okullar tarafından teslim alınarak muhafaza edilecektir.

45.Gelir beyanın da hangi tarih baz alınacaktır?

Öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait toplam gelir durumunu gösteren belgenin tarihi 2014 yılı Haziran ayı olacak.

46.Kontenjanlar hangi kriterlere göre belirlendi?

Yörenin kalkınmada öncelik derecesi, gelişmişlik durumu, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı,derslik başına düşen öğrenci sayısı ve illerdeki özel okul sayıları göz önünde bulundurularak kontenjanlar belirlenmiştir.

47.Yerleştirme hangi kriterlere göre yapılacaktır?

Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek öğrencilerin tespitinde; öğrencinin başarı durumu,ailesinin aylık geliri, ailede öğrenim gören kardeş sayısı, anne babanın durumu, öğrencinin aldığı disiplin cezaları gibi faktörler belirleyici olacaktır.

Eğitim ve Öğretim Desteği verilebilecek okulların tespitinde ise; okulun bulunduğu ilin teşvik bölgesi, okulun öğrenci puan ortalaması,ücretsiz öğrenim gören harp veya vazife malulü kişilerin çocuklarının sayısı, derslik başına düşen öğrenci sayıları, özel okul sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okuldaki öğretmen sayısı, bina kontenjanı gibi faktörler belirleyici olacaktır.

48.Özel okullarda kayıtlı veya ilk defa kayıt yapacak öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?

Eğitim ve Öğretim Desteğinden yararlanabilmek için resmi okullarda kayıtlı olmak gerekmektedir.

49.İlkokul 1. 2. 3. ve 4. Sınıfı özel okulda okuyup 5. Sınıfı özel okulda devam etmek isteyen öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?

Bu öğrencilerin velileri; ikametlerine uygun olan resmi okula aday kayıt yaptırarak eğitim ve öğretim desteğine başvurabilirler.

50.Okul Öncesi eğitim kurumlarında geçen yıl kayıt olup ta bu yıl tekrar devam edecek olan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden faydalanabilecekler midir?

48-66 ay arasında olan öğrencilerimizin velileri/vasileri eğitim ve öğretim desteği için başvurabilirler.
Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen ve herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencilerin velileri/vasileri okul öncesi eğitim yapılan resmi okullara aday kayıtlarını yaptırarak eğitim ve öğretim desteği için e-Okuldaki Özel Kurumlar Eğitim ve Öğretim Desteği Menüsü üzerinden başvuru yapabilecektir. Bu öğrenciler bir yıl süreyle eğitim ve öğretim desteğinden faydalandırılabilecektir.

51.İlkokul, Ortaokul ve Liselerde eğitim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ne kadar süre ile geçerli olacaktır?

Eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrenci okulun eğitim süresince bu haktan yararlanacaktır.
Örneğin ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıf sonuna kadar, beşinci sınıftan sekizinci sınıfın sonuna kadar, dokuzuncu sınıftan on ikinci sınıfın sonuna kadar eğitim ve öğretim desteğinden öğrenci yararlandırılacaktır. Geçişlerde öğrenci ayrıca destekten yararlanmak için başvuru yapabilecektir.

52.Eğitim ve Öğretim Desteği ücreti kılavuzda belirlenen oranda
her yıl sabit olarak devam mı edecektir?

Eğitim ve Öğretim Desteği bedelleri her yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecektir.

53.TEOG sınavına katılan Özel Okulda okuyan öğrencilerin eğitim öğretim desteği nasıl yapılacaktır?

8. Sınıf öğrencileri sınıf atlatma işlemi sonrasında resmi okullardan eğitim ve öğretim desteği için başvurabileceklerdir.